Chat with us, powered by LiveChat
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bedre nøgletal

Effektivitet og arbejdsglæde kan måles på mange planer. At arbejdsprocesserne kan udføres uden spildtid er effektivitet, ligesom det at kunne give ledelsen det rigtige beslutningsgrundlag er effektivitet.

Eksempler på nøgletal som udtrykker jeres effektivitet:

  • Antal ordrer leveret til tiden
  • Antal plukke og pakkefejl
  • Lead-time (tid fra modtagelse af varer til de er tilgængelige til salg)
  • I oplever arbejdsglæde under udførelsen af alle processer på lageret

Arbejdsglæde kommer blandt andet af at bruge værktøjer, der er velegnede til opgaverne. Vores løsninger er netop det! I vores løsninger oplever brugerne hurtige svar og overskuelige skærmbilleder, der umiddelbart knytter an til arbejdsopgaven. Det er muligt at udføre arbejdsopgaverne med et minimum af tastetryk og scanninger. Det er muligt at vælge den type af enhed, der bedst understøtter jeres arbejdsgange (arbejdsstationer, tablets, håndscanner, mobiltelefoner).

Høj tilgængelighed og hurtige svartider

Lageret er vigtigt, og Pack! er derfor udviklet på en platform, der sikrer jer høj tilgængelighed og hurtige svartider. Vi ved, at den tid som medarbejderne bruger på at vente på svar fra systemet er spildtid.

Effektivitet i den løbende optimering af processerne på lageret

Lageroptimering er en løbende proces. Pack! giver jer de bedste forudsætninger for at udføre denne proces. Systemets enestående fleksibilitet giver jeg mulighed for løbende at tilpasse løsningen til en foranderlig verden.

Effektiv implementering af jeres løsning

Nøglen til en effektiv og vellykket implementering er at gøre det muligt at lade diskussionerne om den fremtidige løsning tage udgangspunkt i et konkret system. Med muligheden for et gratis prøveabonnement kan I lade diskussionerne taget udgangspunkt i et konkret system allerede før I tager beslutningen om at implementere systemet.

Arbejdsglæde under implementeringen af jeres løsning

Nye systemer bliver som regel implementeret sideløbende med den daglige drift. Virksomhedens medarbejdere skal også under implementeringen føle arbejdsglæde og forventning.

 

Comments are closed.