Chat with us, powered by LiveChat
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Effektiv drift af lagerhoteller

Lagerhoteller opnår mange fordele med Pack:

  • Let adgang til at integrere med nye kunders IT systemer. Vi har erfaring med integration til en lang række økonomistyringssystem, og nogle kan I umiddelbart binde sammen med Pack.
  • Mulighed for at holde kunders data adskilte indenfor et enkelt abonnement. Hver kunde kan bruge sine egne vare- og ordrenumre uden risiko for sammenfald.
  • Mulighed for at trække data ud til brug for afregning. Afregning af jeres ydelser er selvsagt vigtigst af alt.
  • Mulighed for at tilbyde andre ydelser end de traditionelle. Det kan f.eks være indkøbsstyring udfra aftalte parametre.
  • Forskellige tilretninger til forskellige kunder gør det muligt at optimere alle arbejdsgange.
  • Brug af samme system til mange kunder gør oplæring af nye medarbejdere lettere, og giver mindre afhængighed af nøglemedarbejdere.
  • Vores pris er den samme, uanset om I har mange eller få kunder.
  • I kan vælge at give jeres kunder adgang til Pack.

Comments are closed.