Chat with us, powered by LiveChat
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Thetis Pack! kan give jer masser af fordele på jeres lager – uanset om I er en lille web-shop eller en stor grossist. I dette indlæg fokuserer vi imidlertid på de fordele, som typisk er de vigtigste på et lille lager.

Med Pack! kan I altid finde varerne på lageret, når I skal bruge dem. Når I plukker varer til en ordre, leder systemet jer f.eks rundt i lagerhallen efter den korteste rute.

Med Pack! får I hjælp til at gen-bestille varer på det rigtige tidspunkt og i de rette mængder. Derved undgår I at binde unødig kapital i lager. 

Med Pack! sender I de rigtige varer til kunderne. Ofte kommer det samme produkt i mange forskellige varianter. Et stykke tøj kan f.eks komme i mange forskellige farver og størrelser. Ved at scanne varens stregkode kan I sikre, at det er den rigtige variant I sender til kunden.  

Med Pack! er det nemt og sikkert at tage varer retur fra kunderne. I kan hurtigt parre varer med ordrer, når de kommer retur, og I kan angive årsagskoder, der gør det muligt at følge op.

Pack! understøtter alle arbejdsgange på lageret. Medarbejderne på lageret skal således kun bruge eet system for at løse alle opgaver fra modtagelse til udskrivning af følgesedler og forsendelseslabels. Derfor undgår I også at give medarbejderne på lageret adgang til jeres økonomistyringssystem. Pack! kan sagtens arbejde med ordrer, der kommer fra forskellige systemer. Det kan f.eks være ordrer fra jeres økonomistyringssystem og jeres web-shop.

Med Pack! er det nemt at registrere alle flytninger af varer. Alle registreringer sker nemlig med udgangspunkt i varens stregkode. Det betyder selvfølgelig, at I skal bruge stregkodescannere. Det er muligt at bruge Pack! sammen med et bredt udvalg af stregkodescannere. Vi finder i samarbejde med vores partnere altid en løsning, der passer godt til jeres behov.

Med Pack! kan I udnytte pladsen på lageret bedre. I kan nemlig opdele lageret i plukke- og reservelokationer. På den måde kan I udnytte den plads, som det ikke er hensigtsmæssigt at plukke varer fra. Pack! fortæller jer, hvornår I skal fylde op på jeres plukkelokationer.

Med Pack! bliver optælling nemt, fordi I ikke behøver at tælle alle varer op på en gang. Pack! understøtter cyklisk optælling, som betyder, at I tæller varerne op løbende. 

Med Pack! får I fuld sporbarhed fra det øjeblik i modtager varerne til de er afleveret hos slutkunden. Pack! sikrer endvidere, at I registrerer alle de oplysninger, som måtte være relevante for jeres varer. Det kan f.eks være oplysninger som batchnumre og udløbsdatoer.

Pack! spiller problemløst sammen med en række andre online systemer.

Pack! er en online service. I behøver blot at tegne abonnement for at komme i gang. Der er ingen opstartsomkostninger ved abonnementet. Vi giver jer tværtimod de første 30 dage gratis!

Comments are closed.